Pages

Thursday, March 13, 2014

Ladies day Out
     మా లలితా మహిళామండలి సభ్యులందరం ప్రతియేడూ International women's day కి బయటకెక్కడికైనా వెళ్ళి lunch చేసి వస్తుంటాం. (హి హి యేదో ఆ పేరు చెప్పుకుని కాస్త సరదాగా friends తో గడపడానికి ఒక వంక అంతే..)
      అలాగే ఈ యేడు కూడా యెక్కడికెడదామా అనుకుంటుంటే మా సభ్యురాలు ఒకామె వాళ్ళు కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారనీ, మమ్మల్నందరినీ అక్కడకొచ్చి ఇల్లు చూసేక, అక్కడి నుంచి lunch కి వెడదామనీ అన్నారు. ఇంకనేం.. సెబాసో అంటూ రెండు కార్లూ, ఒక వేన్ లో బయల్దేరాం. నేనైతే కావాలని వేనే యెక్కేను. యెంచక్క బోల్డుమందితో కలిసి కూర్చుని అంత్యాక్షరి ఆడుకోవచ్చు కదా.. అందుకన్న మాట. అలాగే అంబర్‍పేట నుంచి జూబిలీహిల్స్ వెళ్ళేవరకూ గంటపైగా పాత, కొత్త సినిమా పాటలతో అందరం అదరగొట్టేసాం. పాపం.. ఆ వేన్ డ్రైవర్.. తర్వాత బహుశా ఎర్రగడ్డకి  దారి వెతుక్కునుండొచ్చు. పాపం శమించుగాక.
     ఆ friend పేరు రత్నావతి. వాళ్ళు jubilee hills లో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. చాలావరకూ అయిపోయింది. ఇంక painting అయ్యాక fittings మాత్రం వున్నాయి. ఇల్లు చాలా బాగుంది. మూడంతస్తులు. ఇంట్లోనే సౌకర్యంగా lift పెట్టించుకున్నారు.  ఒక్కొక్క అంతస్తులోనూ అన్ని రూములూ వరసగా చూసుకుంటూ మూడో అంతస్తు బాల్కనీలో సెటిల్ అయ్యాం.
    దుర్గ అంతర్జాతీయ మహిళాదినోత్సవం యే దేశంలో యెప్పటినుంచీ ప్రారంభం అయిందో చెపుతూ, మహిళల హక్కులను మహిళలే పరిరక్షించుకోవాలని చెప్పారు. విద్యుల్లత పరిపూర్ణమహిళకి నిర్వచనం చెప్పారు. అందరం కొన్ని కొన్ని సందేహాలు వారినడిగి తీర్చుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పినవి శ్రధ్ధగా విన్నాం.
      ఒంటిగంట దాటాక జూబిలీహిల్స్ లోని క్లబ్‍లో లంచ్ యేర్పాటు చేసారు రత్నావతి. ఆవిడ అతిథులని గూర్చి యెంత శ్రధ్ధ తీసుకున్నారంటే.. ఆరోజు జూబిలీహిల్స్ క్లబ్‍లో సౌత్‍ఇండియన్ వంట చేసే కుక్ శెలవు పెట్టేడని అక్కడివాళ్ళు చెపితే.. మా ఫ్రెండ్స్ లో కొందరు మసాలాలు వేసిన కూరలు తినలేరని ఇంటిదగ్గర్నుంచే స్వయంగా గుత్తివంకాయకూర, దొండకాయ కూర, కొబ్బరికాయ మామిడికాయ పచ్చడి చేసి తీసుకొచ్చారు. నిజంగా చాలా గొప్ప కదా.. హాయిగా అన్నిరకాలూ తినేసాం.


         అప్పటికి మధ్యాహ్నం మూడైంది. యెవరికీ ఇళ్లకి వెళ్లబుధ్ధవలేదు. అందరం కలిసి తంబోలా ఆడడం మొదలుపెట్టాం. నాలుగు దాటేదాకా సరదాగా కాలక్షేపం చేసుకుని "పోదామా ఇక పోదామా.." అనుకుంటూ ఇళ్ళకి చేరేటప్పటికి సాయంత్రం అయిదయింది.  

 మేమందరం కలిసి రత్నావతిగారికి నూతన గృహప్రవేశ సందర్భంగా మా సంతోషం ప్రకటించుకుంటూ ఒక చిన్న బహుమతిని అందజేశాం.


వీళ్ళిద్దరూ...రత్నావతి, ఆవిడ కోడలు లక్ష్మి.


       అవండీ... ఈ సంవత్సరం మా మహిళామండలి జరుపుకున్న మహిళాదినోత్సవ సంబరాల వివరాలు.. బాగున్నాయా...?

----------------------------------------------------------------------------------------