Pages

Monday, July 28, 2014

పండగొచ్చేస్తోంది..


                శ్రావణమాసం వచ్చేసిందా.. ఇంకేముందీ.. వరలక్ష్మీ శుక్రవారం కూడా వచ్చేస్తుంది. మరి మనం రెడీ అయిపోవద్దూ.. పట్టుచీర యిప్పటిదాకానా.. యెప్పుడో కొనిపెట్టేసుకున్నాం. అసలు చిక్కంతా మనకి కావలసిన అసలు వస్తువు దగ్గరే. అదేనండీ.. ఆభరణం. ఓపట్టాన ఒప్పుకోరుగా మగవాళ్ళు దీనికి. అక్కడికీ సెంటిమెంటుతో కొడదామని "లక్ష్మీదేవి దగ్గర కొత్తబంగారం పెట్టి పూజ చేసుకోవాలండీ.." అంటే అంత తేలిగ్గా అవునంటారా ఇంట్లోవాళ్ళు.
    "అనవసరంగా ఆ యెల్లోమెటల్ మీద డబ్బు పెట్టడం
, దాన్ని కాపలా కాచుకోడం యెందుకూ..అదే డబ్బు బేంక్‍లో వేసుకుంటే వడ్డీ వస్తుంది కదా.." అంటారు.

      యెలాగరా బాబూ.. వీళ్ళని దారిలోకి తేవడం అని ఆలోచిస్తుంటే అంధ్రభూమిలో మన అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ వ్రాసే "రూపాయి చెప్పిన బేతాళకథలు" గుర్తొచ్చేయి. సంపాదనని సంపదగా మార్చుకోవడమెలాగో ఆర్ధికశాస్త్రం అంతా తిరగేసి వ్రాస్తున్నట్టున్న ఆ కథలలో నాకు కావల్సినది కనిపించింది.. అదేనండీ.. రూపాయిలు మూటకట్టి యెక్కడో పాతిపెట్టేకన్న బంగారం కొని దాచుకుంటే దాని విలువ పదిరెట్లవుతుందీ.. అని చెప్పినది గుర్తొచ్చి, ఆ పుస్తకం ఇంట్లోవాళ్లకి చూపించి, వాళ్ళని సంపదవైపు నడిపించే వ్యవహారంలో విజయం సాధించేను.

     హమ్మయ్య.. ఒక మెట్టేక్కేను..అనుకుని సంతోషపడబోతుంటే "ఇంతకీ 10 గ్రాముల గోల్డ్ కాయిన్స్ యెన్ని కొందాం?" అన్న ప్రశ్నకి తెల్లబోతూ.."కాయిన్సా.." అన్నాను.

    "అవును కాయిన్సే.. ఆర్నమెంట్స్ అయితే రీసేల్ చేసినప్పుడు 90% మాత్రమే ఇస్తారు. అదే కాయిన్స్ అయితే 100% డబ్బు వచ్చేస్తుంది. అవి కొంటేనే నయం.." అన్న మాటలకి హతాశురాలినయ్యేను. కాయిన్స్ కొనుక్కుని యేం చేసుకుంటాం.. పెట్టిపూజితం తప్పితే.. యే రాయైతేనేం పళ్ళూడగొట్టుకుందు కన్నట్టు బేంక్‍లో పెట్టేటప్పుడు డబ్బైతేనేం..బంగారమైతేనేం..

     యేదైనా కొనుక్కుంటే మనం అలంకరించుకోవాలి, నలుగురూ చూడాలి, బాగుందనాలి, దానితోపాటు వారి కళ్ళల్లో కించిత్ ఈర్ష్య చూడాలి.. అంతేకానీ అలా కాయిన్స్ కొని బేంక్‍లో పెట్టేస్తే ఇవన్నీ మిస్సయిపోమూ... అర్ధంచేసుకోరూ..ఒక్కసారిగా నీరసం వచ్చేసింది. యేది దారి.. అని ఆలోచిస్తుంటే పోయినచోటే వెతకాలన్న మాట గుర్తొచ్చింది. అందుకే సభాముఖంగా  మన సత్యప్రసాద్‍కి విన్నవించుకుంటున్నాను.

   బాబ్బాబూ..సత్యప్రసాదూ.. మాలాంటివాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఈ సంపాదన, సంపద అంతా బాగా మథించి, కాయిన్సేకాదు, నగలు కొంటే కూడా సంపదగా మార్చుకోవచ్చని వ్రాయకూడదూ..

అన్నగారు ఎన్.టి.ఆర్ గారన్నట్టు తెలుగింటి ఆడపడుచులం నీపేరు చెప్పుకుని పుట్టింటి మాటసాయం అందిందనుకుని, సంబరపడిపోతూ మెళ్ళోకీ, చేతులకీ పచ్చగా యేవైనా కొనుక్కుంటాం.

సత్యప్రసాద్‍గారూ, యేమీ అనుకోకండేం..


 

1 వ్యాఖ్యలు: