Pages

Thursday, May 18, 2017


మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా "ప్రేమా పిచ్చీ ఒకటే.." అనే నా కథను "అమ్మ ప్రేమంటే ఇదే.." అనే  స్కిట్ గా మార్చి TORI Radio లో వినిపించిన ఉష దరిశపూడి కి ధన్యవాదాలు.

లింక్ ఇదిగో..

https://www.youtube.com/watch?v=MN3hXtql2X4&feature=youtu.be


0 వ్యాఖ్యలు: